Partners

GEYCE Biometrics manté acords de col·laboració amb les principals companyies proveïdores de serveis TIC d’àmbit global.

Podem ser Partners

 

Des de 2008 GEYCE Biometrics desenvolupa projectes amb l’empresa Informática El Corte Inglés per a l’Administració Pública en l’àmbit de la seguretat.

Investronica és fabricant de hardware. Les tres companyies participem de les solucions basades en kiosks d’enrolament biomètric per a diferents àmbits d’aplicació, com per exemple visats Projecte VIS, passaports EAC o DNI electrònic.

GEYCE Biometrics ha desenvolupat diferents projectes amb TECNOCOM en el camp de la gestió de visats i passaports per a l’Administració Pública.

Logo-3MGEYCE Biometrics ha homologat els diferents escàners fabricats per 3M i hem iniciat projectes de cooperació conjunts per obrir nous sectors de mercat on aplicar biometria dactilar i facial per resoldre problemàtiques d’identificació de persones en mobilitat.